ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2562 13:10:21     ที่มา : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 143

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม 204 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักภูฎาน ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยความร่วมมือกับองค์การสหภาพยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ กว่า 140 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้จริงเมื่อกลับประเทศ

22/3/2562 13:20:05
186

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย พิธีมอบใบประกาศนีย์บัตรบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์

22/3/2562 13:17:05
103

งานถักทอสายใย รวมใจเนตรระหงษ์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์

22/3/2562 13:13:00
125

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22/3/2562 13:10:21
144

การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 46/2562

17/12/2561 10:08:32
251

THE 2nd MAEJO - ENGINEO INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY

14/12/2561 10:31:21
210

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ENVIRONMENTAL CONTROL IN CULTIVATION ECP 2018

29/11/2561 10:04:42
198

MJU SMART UNIVERSITY By KRUNGTHAI DIGITAL PLATFORM

23/11/2561 12:10:33
149

Warm Welcome & Congratulations on the achievement of Advanced Technical Short-Term Training Courses on November 20th, 2018

23/11/2561 11:06:14
156

Opening Ceremony of International Training Sufficiency Economy Philosophy: Tool for Sustainable Rural Development Wednesday,

22/11/2561 16:01:34
133